Regulamin i polityka prywatności
REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary zwany dalej „Administratorem” (Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa, NIP 9512497758, KRS 0000826904, REGON 385549354) w ramach serwisu internetowego RuchWiary.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Korespondencja z Administratorem może odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kursbiblijny@ruchwiary.pl.

Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

Administrator prowadzi sprzedaż "Kursu Biblijnego" za pośrednictwem Serwisu.  Cennik kursu, daty poszczególnych zjazdów oraz możliwości dostępu (online lub stacjonarnie w Warszawie, na ul. Nowoursynowskiej 154A) opisane są szczegółowo w ofercie, tj. na stronie: https://kursbiblijny.ruchwiary.pl.

Płatność za dostęp do Kursu Biblijnego realizowana jest za pomocą płatności elektronicznych PayU.  

Dostęp do kursu w wersji on-line udzielny będzie poprzez przesłanie linku dostępowego na adres e-mail, najpóźniej na dzień przed dniem kolejnego zjazdu. 

Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.

Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.

Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.

Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony. Administrator ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji. 

Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.

Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:
- zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,
- zmiany danych Administratora,
- niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny bądź poprzez odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną). 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary zwany dalej „Administratorem” (Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa, NIP 9512497758, KRS 0000826904, REGON 385549354)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jacek Weigl.

Z inspektorem możesz się skontaktować pisząc na adres kursbiblijny@ruchwiary.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące tego jakie dane przetwarzamy, jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych oraz komu przekazujemy dane znajdują się w "Polityce Prywatności".

POLITYKA PRYWATNOŚCI

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, numeru telefonu, imienia, nazwiska i adresu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.

Używamy również plików cookies, które wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy.

Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.

Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu, abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Dodatkowo, od firm i instytucji w celu wystawienia dowodu sprzedaży potrzebujemy również numeru NIP.

Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam grupy podmiotów, którym dane przekazujemy:

- firmy kurierskie;
- firmy hostingowe;
- systemy płatności;
- platformy mailingowe;
- internetowe narzędzia statystyczne (google analytics)
- narzędzia reklamowe

TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, to skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, że:
* masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.
* masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
* masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
* masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;
masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń.
Potrzebujesz więcej informacji?  
Organizatorem Kursu jest Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary
Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa
NIP 9512497758, REGON 385549354 

Regulamin / Polityka prywatności

© 2023 Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary